Cuộc thi Viết Văn do Phong Trào Việt Hưng tổ chức

Đề Tài: “Tâm Tình Người Việt trước Hiểm Họa Xâm Lăng của Tàu Cộng”.

Phong Trào Việt Hưng , “PTVH”, muốn tạo môi trường cho những ai yêu quê hương hãy tham dự bằng bài viết dự thi nhằm chia sẻ mối âu lo và bày tỏ tâm tư của người con dân Việt trong nước và tại hải ngoại. Hãy cùng nhau đề nghị, tìm kiếm những phương cách và kế hoạch chống lại âm mưu thâm độc thôn tính lãnh thổ, xóa bỏ bản đồ Việt Nam và đồng hóa dân ta của Tàu Cộng.

Thể loại: Bình Luận hoặc Truyện Ngắn. Bài dự thi bằng Việt Ngữ không được dài quá 2,500 chữ, và có thể kèm theo hình ảnh.

Giải Thưởng: $5,000.00 USD (Năm Ngàn Mỹ Kim), chia làm 2 giải:

 1. Giải cá nhân: $2,500.00
 2. Giải cho đoàn thể, nhóm, phong trào: $2,500.00

Kết quả trúng giải sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 3 năm 2020 tại www.viet-hung.org và thông báo trực tiếp qua địa chỉ email của tác giả hoặc của đoàn thể.

Thời hạn nộp bài thi: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 đến ngày 1 tháng 12 Năm 2019.

Tất cả bài dự thi phải gửi qua địa chỉ:  thivietvan@viet-hung.org  của PTVH.

Điều lệ dự thi:

 1. Tác giả phải là người Việt Nam, không phân biệt: giới tính, từ quốc nội hay hải ngoại. Thuộc mọi lứa tuổi, nhưng nếu tác giả dưới 18 tuổi thì người lớn như cha mẹ, chú bác sẽ phải thay mặt nhận giải thưởng giùm.
 2. Mỗi người chỉ được quyền nộp một bài dự thi, không thể gởi hai bài viết cho cả hai giải.
 3. Bài dự thi phải là sáng tác mới viết, chính gốc và chưa bao giờ phổ biến. PTVH hoàn toàn không chịu trách nhiệm pháp lý, nếu bài dự thi có sao chép, trích đoạn của các tác giả khác.
 4. PTVH không chịu trách nhiệm hoàn trả bài dự thi cho tác giả dù trúng giải hay không.
 5. PTVH sẽ dành toàn quyền sở hữu, cách sử dụng hai bài trúng tuyển trên mọi hình thức, truyền thông, báo chí hay trang mạng.
 6. Những bài không trúng tuyển, tác giả có toàn quyền tùy nghi sử dụng sau cuộc thi.
 7. Bài trúng tuyển, nếu tác giả muốn sử dụng, phải được sự chấp thuận tuyệt đối của PTVH qua văn kiện chính thức.
 8. PTVH dành toàn quyền quyết định chọn lựa các bài trúng giải theo tiêu chuẩn của PTVH, do vậy, khi kết quả được tuyên bố sẽ là tuyệt đối; PTVH sẽ không chấp nhận kiện cáo, khiếu nại, hay bị ảnh hưởng của bất cứ ai (cá nhân hay đoàn thể).
 9. Nếu tác giả do một đoàn thể giới thiệu và đề cử, tác giả phải ghi địa chỉ email và danh xưng của hội/nhóm/tổ chức, tên người đại diện hoặc chủ tịch hội đoàn/phong trào.
 10. Thành viên nồng cốt cũng như thuộc ban tổ chức của PTVH sẽ KHÔNG được quyền tham gia cuộc thi viết này.

PTVH trân trọng kính mời quý vị tham dự và thông báo,

Gíáo Sư Tiến Sĩ  Nguyễn Võ Long
Chủ Tịch Phong Trào Việt Hưng.
www.viet-hung.org; info@viet-hung.org