Hoạt Động

Chúng tôi kêu gọi tất cả những người Việt yêu nước hãy tùy khả năng cộng tác với chúng tôi trong những hoạt động sau đây:

  • Liên lạc với cơ quan hành pháp Hoa Kỳ
  • Liên lạc với  cơ quan lập pháp Hoa Kỳ
  • Liên lạc  với các Think Tank Hoa Kỳ và cường quốc thân hữu
  • Liên kết với các tổ chức bạn cùng chí hướng trên khắp năm châu
  • Liên kết với các cộng đồng người Việt ở hải ngoại
  • Tận dụng mọi phương tiện truyền thông xã hội
  • Xây dựng và phát triển trang mạng
  • Quảng bá chủ trương và đường lối của Phong Trào Việt Hưng
  • Tổ chức các buổi nói chuyện
  • Viết diễn văn, viết bài nghiên cứu hay xã luận chính trị, bài dịch, nghiên cứu cho giáo dục và khai dân trí