Buổi Họp Mặt

Tham dự buổi họp mặt ra sách ngày thứ Bảy 9 tháng 11 năm 2019 , xin ghi danh tại đây: